Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pilatesatelier Gent aangeboden lessen/personal trainings/workshops en activiteiten die (mee) worden georganiseerd door Pilatesatelier Gent. Wanneer je deelneemt aan een les, personal training, workshop of je schrijft in via de website of de app van Momoyoga, dan ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Aanmelden/ inschrijven
Aanmelden voor de lessen, personal trainings en workshops gebeurt via de site of na afspraak per mail bij Pilatesatelier Gent. Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en is je inschrijving definitief. Betaling gebeurt via de website of via overschrijving. Alle prijzen van de lessen/beurtenkaarten/abonnementen zijn inclusief BTW. Het betaalde bedrag kan niet worden teruggevorderd en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Factuur is mogelijk.

2. Aansprakelijkheid
Deelname aan de lessen, personal trainings en workshops bij en door Pilatesatelier Gent geschiedt volledig op eigen risico. Pilatesatelier Gent is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor blessures/letsel onder volgende voorwaarden:
– indien je arts, op medische gronden, je afgeraden heeft dergelijk oefenprogramma te volgen;
– indien je nalaat om, of er niet in slaagt, de richtlijnen betreffende veiligheid en techniek op te volgen;
– indien het letsel veroorzaakt werd door nalatigheid van eventuele andere deelnemers aan de sessie.
Pilatesatelier Gent kan ook niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan personen of eigendommen. Daarnaast is Pilatesatelier Gent niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van eigendommen. Blessures/ aandoeningen en lichamelijke of psychische klachten dienen alvorens de deelname aan de lessen bekend te zijn bij de betreffende docent. De docent heeft het recht deelname aan de lessen af te raden of te weigeren. Uiteraard wordt met persoonlijke informatie vertrouwelijk omgegaan.

3. Vaste beurtenkaarten
Je komt binnen de periode van geldigheid van de beurtenkaart naar een door jou gekozen les. Een beurtenkaart geeft toegang tot een vaste reeks/soort lessen (mat, semi-privates, solo, duo of trio) en is een bepaalde tijd geldig. Deze info staat vermeld bij elke beurtenkaart of abonnement op de website. Meerdere beurtenkaarten voor verschillende soorten lessen combineren kan (semi-privates mogelijk vanaf januari 2025). Je komt wel telkens naar de lessen waar je voor ingeschreven bent. Na het verlopen van de geldigheidsduur komen de lessen te vervallen.

4. Opzeggen
Opzeggen van de beurtenkaarten is niet mogelijk.

5. Vakanties en feestdagen
In de schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen, tenzij anders aangegeven. In de zomervakantie geldt er een aangepast uurrooster.

6. Afmelden
Je kan je tot 24u vóór de geplande les, personal training, workshop of activiteit je inschrijving kosteloos annuleren. Doe je dit later, dan wordt de inschrijving wél aangerekend. Het is immers voor de docent quasi onmogelijk om binnen zo’n kort tijdsbestek een andere deelnemer te vinden.

7. Uitval/afwezigheid docent
Bij ziekte of afwezigheid van een pilatesinstructeur zal Pilatesatelier Gent de les moeten annuleren. Pilatesatelier Gent stelt de cursisten zo spoedig mogelijk per mail op de hoogte en verlengt de geldigheid van je losse les/beurtenkaart/abonnement.

8. Huisregels
Als deelnemer van de lessen/ workshops die door Pilatesatelier Gent aangeboden worden, ben je verplicht je te houden aan de huisregels. Omwille van focus en respect voor de andere deelnemers, vragen we je je mobiele telefoon uit te schakelen of op ‘stil’ te zetten. Pilatesatelier Gent behoudt zich het recht toe de toegang tot de les te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Ook bij laattijdig toekomen kan de toegang geweigerd worden.

9. Klachten en geschillen
Pilatesatelier Gent streeft ernaar met haar klanten een langdurige samenwerking en vertrouwensrelatie op te bouwen. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen of je wil iets bespreken, meld de klacht dan per e-mail zodat we zo snel mogelijk een passende oplossing kunnen zoeken.

10. Wijzigingen
Pilatesatelier Gent behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is steeds te vinden op de website.

Pilatesatelier Gent – Priority2Land BV, Kievitlaan 33b, 9000 GENT – BTW-nr. : BE.0689.685.539 

Opgesteld te Gent, juni 2024